Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Rožnov pod Radhoštěm.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Prostřední Bečva.

Osoby na území obce Prostřední Bečva budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V případě zaplavení či poškození silnice I/35 lze využít místní komunikaci ve směru Hutisko – Vigantice – Rožnov pod Radhoštěm. V případě použití této trasy jako objízdné trasy je potřeba znát situaci v Rožnově pod Radhoštěm, kde dochází při Q100 k zaplavení komunikace I/35. Objízdnou trasu lze nicméně vést po místních komunikacích Rožnova pod Radhoštěm. V případě potřeby využívat místní lesní cesty je nezbytné požádat o svolení CHKO Beskydy. Při zaplavení nebo poškození silnice na Pustevny je možné použít výjezd po „Knížecí" přes Trojanovice. »
Dopravní omezení na území obce Prostřední Bečva
Objízdné trasy na území obce Prostřední Bečva

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.