Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Prostřední Bečva a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy,  s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

ředitel závodu - Ing. Zdeněk Děrda
Tel: 585 711 216
E-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
vedoucí provozu - Ing. Pavlína Burdíková
Tel: 571 685 096
E-mail: provozvalmez@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tento vodní tok včetně jeho přítoků a také některé další vodní toky na území obce Prostřední Bečva, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. 

Název vodního toku

IDVT

ČHP

Rožnovská Bečva 10100102 4-11-01-0980-0-00/1020-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Oblastní ředitelství jižní Morava
Březnická 5659, 760 01 Zlín 
Tel: 956 957 111
E-mail: or942@lesycr.cz

Správce VT na území obce:
Bc. Karel Vašek                                                                                        
Tel: 724 523 980, 956 942 363
E-mail: karel.vasek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Prostřední Bečva, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku

IDVT

ČHP

Solanecký p. 10185988 4-11-01-1010-0-00
Kněhyně 10200187 4-11-01-0970-0-00
Kněhyňka 10188654 4-11-01-0970-0-00
Bácovský potok 10195086 4-11-01-0980-0-00
Kyvňačka 10191465 4-11-01-0980-0-00
Kalinový potok 10391212 4-11-01-0970-0-00
Komárovský potok 10201316 4-11-01-0970-0-00
Potok z Pusteven 10206421 4-11-01-0970-0-00
Potok od Skalíkovy louky 10192268 4-11-01-0970-0-00
Od Nichutů 10197685 4-11-01-0980-0-00
Stupňový potok 10195349 4-11-01-0970-0-00
Požisko 10200104 4-11-01-1020-0-00
LP Kněhyně č. 7 10189046 4-11-01-0970-0-00
PP Kněhyně č. 4 10205611 4-11-01-0970-0-00
PP Kněhyně č. 3 10187505 4-11-01-0970-0-00