Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Prostřední Bečva 272, 756 56  Prostřední Bečva
Tel: 571 643 229, 571 643 230 (starosta)
E-mail: obec@prostrednibecva.cz
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 739 503 659 (tajemnice PK)
E-mail: vera.sulova@roznov.cz (tajemnice PK)
Třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín
Tel: 577 043 100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
(hejtman)
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.