Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Potštejn a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky"

Územím obce Potštejn protéká významný vodní tok Divoká Orlice. Divoká Orlice pramení v Polsku v 800 m n. m., teče jihovýchodním směrem a tvoří státní hranici s Polskem. Vodní tok má na území České republiky délku 98,8 km a největšími přítoky jsou Rokytenka, Zdobnice a Bělá. Řeka vytváří lehčí peřeje v obci Potštejn, pod ní se uklidňuje, ztrácí kamenitý charakter, vtéká do luk a vytváří písčité naplavené pláže.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Divoká Orlice

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Nekoř, Divoká Orlice 88,50 3,66 30 -- 65,8 85,1 -- 138 165
Hlásný profil kat. A Kostelec nad Orlicí, Divoká Orlice 47,40 8,04 53,7 -- 109 141 -- 233 288

 

Vodní toky na území obce Potštejn

Vodní toky na území obce Potštejn