POVODŇOVÝ PLÁN obce Ostravice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LČR951/000872/2015; ze dne 23. 02. 2015
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 02343/922/45.07/2015; ze dne 23. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
Č. j.: MUFO 6065/2015 ; ze dne 20. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 05. 2020
offline verze 29. 05. 2020
digitalizovaná verze 29. 05. 2020
databáze POVIS 29. 05. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i