POVODŇOVÝ PLÁN obce Rynoltice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/01777/2015-2/301100; ze dne 02. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR956/001471/2015; ze dne 09. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí
Č. j.: ZPVU/4330/171611/15-Dol; ze dne 24. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 12. 2016
offline verze 07. 12. 2016
digitalizovaná verze 07. 12. 2016
databáze POVIS 07. 12. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i