Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice
Tel.: 485 172 181
Fax:  485 172 157
E-mail: rynoltice@iol.cz
Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I-Staré město
Tel: 485 243 111
Fax: 485 243 113
E-mail: posta@magistrat.liberec.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Jaroslav Rašín
Tel: 485 244 872
E-mail: rasin.jaroslav@magistrat.liberec.cz
U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn
Tel.: 485 226 423
E-mail:

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra