Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Liberec.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Rynoltice.

Osoby na území obce Rynoltice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V minulosti ani při rozsáhlých povodních nenastalo takové zaplavení silnic, aby došlo k jejich úplnému zneprůjezdnění. V případě zatopení silnice v obci je možné dále využívat okolní místní komunikace jako objízdné trasy. »

Dopravní omezení na území obce Rynoltice

Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha
říční km
Potenciální zatopení komunikace v obci Při přívalových srážkách může dojít k ucpání propustků na Rynoltickém potoku (ID: 10222858) v zastavěném území obce Rynoltice přibližně u č. p. 144. Rynoltický potok
(ID:10222858)
1,0

Objízdné trasy na území obce Rynoltice

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy
Objížďka přes místní komunikace V případě zaplavení silnice u č. p. 144 je možné spojení s centrem obce přes okolní místní komunikace.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.