Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice.
Tel.: 485 172 181
Fax: 485 172 179
E-mail: rynoltice@iol.cz
Frýdlantská 183/2, 460 01 Liberec I-Staré město
Tel: 602 482 318, 485 243 111
Fax: 485 244 890
E-mail: mml.vu@liberec.cz
U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn
Tel.: 606 700 772
E-mail: povoden@kraj-lbc.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.