Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Přímý výkon správy toku:
Provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rynoltice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Panenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 10100181

 

Vodní tok LBP Panenského p. od Liščího vrchu
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 10227569

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 1023470

 

Vodní tok VT Jitrava -zahrady
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 10227579

 

Vodní tok PBP Panenského p.02
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 11000096

 

Vodní tok PBP Liščího p. 06/1
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 11000090

 

Vodní tok LBP Panenského p.07
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 11000097

 

Vodní tok LBP Liščího p.06/4
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 11000095

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Ohře, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Pracoviště:
Detašované pracoviště Česká Lípa, LS Česká Lípa, Pod Holým vrchem 3247, 470 01 Česká Lípa - správce Ing. Lubomír Šťastný

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Rynoltice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 10229890

 

Vodní tok PBP Panenského potoka v ř. km 23,1 (Rynoltický potok)
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 10222858

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 10234634

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 10234744

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 10234749

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
ID toku: 10220550