POVODŇOVÝ PLÁN obce Skorošice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/005453/2015; ze dne 02. 01. 2015
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 16328/922/45.22/2014; ze dne 24. 11. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MJ/53513/2014/02/OŽP/Posp ; ze dne 20. 11. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 03. 2017
offline verze 08. 03. 2017
digitalizovaná verze 08. 03. 2017
databáze POVIS 08. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i