POVODŇOVÝ PLÁN obce Srch

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/46230; ze dne 12. 11. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje - Odbor životního prostředí - Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/39299/19/SI; ze dne 09. 04. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 11. 2018
offline verze 12. 11. 2018
digitalizovaná verze 12. 11. 2018
databáze POVIS 12. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i