Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Pardubická 100, 533 52, Srch
Tel.: +420 466 415 700, +420 602 136 558 
E-mail: podatelna@obecsrch.cz
Štrossova 44, 530 03, Pardubice
Vedoucí oddělení vodního hospodářství: Sigmund Otto
Tel: +420 466 859 321

E-mail: Otto.Sigmund@mmp.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství: Ing. Martin Vlasák
Tel.:
 466 026 350

E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Vedoucí oddělení vodního hospodářství: Ing. Jana Hroudová

Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra