Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Srch a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09  Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09  Pardubice
Tel: 466 868 211
Provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, 530 09  Pardubice
Ing. Petr Michalovich, e-mail: michalovichp@pla.cz, tel. 466 868 230

 Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Velká strouha 10100488 1-03-04-029
Hledíkovský p. 10174366 1-03-04-030
Bezejmenný tok 10174369 1-03-04-030
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace
  • Vodní toky bez určeného správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
obtok Pohránovského r. 10174357 1-03-04-029
Bezejmenný tok 10174349 1-03-04-029
Bezejmenný tok 10174351 1-03-04-029
Bezejmenný tok 10174358 1-03-04-029
Bezejmenný tok 10174354 1-03-04-029
Bezejmenný tok 10174350 1-03-04-029
Bezejmenný tok 10174464 1-03-04-040
Bezejmenný tok 10174367 1-03-04-030
  Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace