Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Srch

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Srch a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Srch je Velká strouha. Číslo hydrologického pořadí 1-03-04-029. Velká strouha je uměle vytvořené koryto, které dříve sloužilo jako náhon pro rybník Velká Čeperka. Díky systematickému rušení rybníků na Pardubicku v druhé polovině 19. století byl tento rybník vysušen a zorán. Jeho jihovýchodní část se ale zachovala a dnes ji známe jako přírodní rezervace Baroch. Velká strouha je nyní zdrojnicí Pohránovského rybníka na katastrálním území obce Srch. Dále pokračuje jihozápadním směrem a v obci Rybitví se vlévá do Labe jako pravostranný přítok.

Vodní toky na území obce Srch


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Srch

Přehled vodních nádrží na území obce Srch naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".
Na území obce Srch se nachází celkem 3 vodní nádrže.  Největší z nich je Pohránovský rybník, který se nachází na jihu obecní části Pohránov. Slouží převážně k chovu ryb. Podmáčené louky a rákosiny kolem rybníka jsou chráněny jako přírodní památka U Pohránovského rybníka. Vlastníkem rybníka je Rybniční hospodářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč. Dále se v západní části katastrálního území obce nachází u silnice č. III/0373 rybník Olšina a jihozápadně od ní malá umělá vodní nádrž - Bahýnko.