Srážkoměry - Srch

Němčice nad Labem

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části obce Němčice nad Labem nedaleko č. p. 67 v nadmořské výšce 225 m. Provozovatelem stanice je obec Němčice. 

Pardubice - VD (Povodí Labe)

Srážkoměrná stanice je umístěna v blízkosti zdymadla na řece Labe u ulice Kunětická. Srážkoměr není vyhřívaný. Stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik. 

Srch

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice umístěná na střeše základní školy Srch. Provozovatelem je obec Srch.

Srch (soukromá stanice)

Soukromá meteostanice je umístěna v obci Srch na zahradě rodinného domu na ulici Pardubická č. p. 241

Pro sledování počasí je používána meteostanice Oregon Scientific WMR200 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace a k doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení jejich přenosu. 

Pokud v zimním období leží souvislá sněhová pokrývka, je údaj o její výšce zobrazován a je aktualizován vždy v 8 hodin. 
Srážkoměr je vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách stále zobrazovány.