Srážkoměry - Srch

Němčice

Srážkoměrná stanice Němčice leží v obci Němčice nedaleko č.p. 67  v nadmořské výšce 225 m n. m. Provozovatelem stanice je obec Němčice. 

Pardubice

Srážkoměrná stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Stanice je umístěna v blízkosti zdymadla na řece Labe. Srážkoměr není vyhřívaný.

Srch

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice umístěná na střeše základní školy Srch. Provozovatelem je obec Srch.

Srch (soukromá stanice)

Soukromá meteostanice je umístěna v obci Srch na zahradě rodinného domu na ulici Pardubická č. p. 241

Pro sledování počasí je používána meteostanice Oregon Scientific WMR200 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace a k doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení jejich přenosu. 

Pokud v zimním období leží souvislá sněhová pokrývka, je údaj o její výšce zobrazován a je aktualizován vždy v 8 hodin. 
Srážkoměr je vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách stále zobrazovány.