Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Jana Svědíková 602 216 964

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Marek Češka 608 311 430
Lukáš Panchártek 602 136 558
Tomáš Tupý 604 144 852

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Rostislav Němec Minibagr – 1ks 607 839 746
SDH Srch

CAS 20, přepravní dodávka, kalové čerpadlo,centrála,

motorová pila – po 1 ks

608 311 430
Michal Samek Minibagr, BOBCAT – po 1 ks 602 624 470

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Srch

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ a MŠ Srch Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Pohránovská 31, Srch, 533 52 Milena Tomanová - ředitelka 80 80

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích  K Blahobytu 147, Srch, 53352  Miloslava Hrubá  723 409 232

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích  K Blahobytu 147, Srch, 53352   Miloslava Hrubá  723 409 232