POVODŇOVÝ PLÁN obce Terezín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM006726/2015-219/To; ze dne 17. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/15/4543/SZ; ze dne 07. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 06. 2023
offline verze 27. 06. 2023
digitalizovaná verze 27. 06. 2023
databáze POVIS 27. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i