Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Terezín

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Terezín a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V zájmovém území obce Terezín se nacházejí tok Trkmanka, Kobylský potok a Čejčský potok, který leží v katastrálním území obce Čejč, ale část toku kopíruje hranici území s Terezínem. Čejčský potok pramení v sousední obci Čejč, poté obtéká katastrální území obce Terezín a za Terezínem se vlévá do Trkmanky. Do Trkmanky se vlévá i Kobylský potok, ten pramení 1,5 kilometru severně od Terezína.

Trkmanka je ze zdejších toků největší, přibližně ve 22,5 ř. km protéká kolem obce Terezín. Pramení ve Ždánických vrších a teče jihozápadním směrem až do Lednicko-Valtického areálu, kde se vlévá do Dyje. Trkmanka je dlouhá téměř 42 kilometrů a její povodí zaujímá plochu 359 km2. Průměrný průtok Trkmanky u ústí činí 0,44 m3/s. Stoletá voda zde dosahuje 57,0 m3/s.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Trkmanka

Místo profiluř. kmplocha povodí [km2]průměrný průtok Qa [m3/s]stoletá voda [m3/s]
Trkmanka - Velké Pavlovice 11,23 304,59 0,392 41


Vodní toky na území obce Terezín

Základní údaje o vodních dílech na území obce Terezín

Přehled vodních děl na území obce Terezín naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Terezín se nenachází žádné významné vodní dílo I. až III. kategorie z hlediska TBD. Na území obce se nevyskytují žádné nádrže, které by negativním způsobem ovlivňovaly odtokové poměry. Severně od obce je vytvořen mokřad, kde mají naleziště zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.