Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Terezín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště


Přímý výkon správy toku:
Provoz Břeclav, Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav
Vedoucí provozu: Ing. Ladislav Vágner
Tel.: 519 370 253 
E-mail: provozbreclav@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). Čejčský potok pouze kopíruje hranici katastrálního území obce Terezín.

Název vodního toku IDVT ČHP
Trkmanka 10100087 4-17-01-0200-0-00
Čejčský potok 10191421 4-17-01-0390-0-10
Kobylský potok 10188078 4-17-01-0402-0-10