POVODŇOVÝ PLÁN města Trhové Sviny

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR954/002441/2018; ze dne 16. 08. 2018
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 33795/2018-122; ze dne 22. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Trhové Sviny - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUTS/35577/18/Pla; ze dne 25. 09. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 03. 2023
offline verze 27. 03. 2023
digitalizovaná verze 27. 03. 2023
databáze POVIS 27. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i