Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Trhové Sviny je při povodni ohrožováno přibližně 168 budov, které trvale obývá cca 297 obyvatel, z toho 71 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat» Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
Ohrožené objekty na území města Trhové Sviny - agregované

Ohrožené objekty

Ohrožené objekty s vyznačeným záplavovým územím v centru města Trhové Sviny

Ohrožené objekty

Ohrožené objekty s vyznačeným záplavovým územím v částech severně od města Trhové Sviny

Ohrožené objekty

Ohrožené objekty s vyznačeným záplavovým územím v částech jižně od města Trhové Sviny

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o čerpací stanici PHM a ČOV. »
Ohrožující objekty na území města Trhové Sviny
Na území města Trhové Sviny se nacházejí i kontaminovaná místa v SEKM (souhrnná evidence kontaminovaných míst), jedná se o skládku tuhého komunálního odpadu. »  
Vzhledem k zastaralosti databáze kontaminovaných míst na povodňovém portálu se v tabulce níže zobrazuje pouze jedna lokalita. Kompletní seznam kontaminovaných míst naleznete na: https://www.sekm.cz/portal/ (na území města je v této databázi evidováno 7 kontaminovaných míst).
Kontaminovaná místa na území města Trhové Sviny

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.