Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Trhové Sviny

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Trhové Sviny a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území města Trhové Sviny spadá do povodí řeky Malše. Nejvýznamnějšími vodními toky na území města jsou Farský potok, Stropnice, Svinenský potok a Žárský potok. Četné jsou menší vodní toky, které jsou doplněny množstvím vodních ploch - rybníky, poldry, vodní nádrže a mokřady. Celá oblast spadá do Povodí Vltavy.

Vodní toky na území města

Vodní toky na území města Trhové Sviny

Farský potok
Potok vytéká z rybníku Velké Chrástí na území přírodní památky Chrástí. Délka je přibližně 4,2 km a po své trase napájí několik rybníků, např. Pustý rybník, Hájek nebo Brigádník. Vlévá se jako pravostranný přítok do Svinenského potoka v intravilánu města Trhové Sviny poblíž ulice Štefánikova.

Keblanský potok
Jedná se o levostranný přítok Svinenského potoka. Plocha povodí je 29,7 km2. Pramen se nachází nedaleko nejvyššího vrcholu Slepičích hor, u hory Kohout. Délka je cca 10 km a patří mezi největší přítoky Svinenského potoka, do nějž se vlévá v katastru Březí. Na svém toku protéká vesnicemi Keblany a Dobrkovská Lhotka.

Stropnice
Řeka pramení na svahu Vysoké na hranicích České republiky a Rakouska v Novohradských horách v nadmořské výšce 780 m. Dříve se tok nazýval Borovanský. Jedná se o nejvýznamnější pravostranný přítok řeky Malše, do které se vlévá u Dolní Stropnice na jejím 16,7 ř. km. v nadmořské výšce 400 m. Na řece Stropnici se mimo jiné nachází VD Humenice a dále přírodní park Terčino údolí u Nových Hradů. V rámci správního území města Trhové Sviny protéká severní částí v oblasti u Ostrolovského Újezdu a v Jedovarech.

Svinenský potok
Jedná se o nejvýznamnější vodní tok na území města Trhové Sviny. Délka Svinenského potoka je 34 km a plocha povodí měří 128,9 km2 a je to největší přítok řeky Stropnice. Pramení přibližně 1 km od Velkého Jindřichova na úpatí Kuní hory v Novohradský horách. Vodní tok protéká obcemi Horní Stropnice, Kamenná a městem Trhové Sviny.

 

Podélný profil Svinenského potoka

Podélný profil vodního toku Svinenský potok

Základní charakteristiky vodního toku Svinenský potok

Základní údajeCelá trasaÚzemí města Trhové Sviny
Délka toku [km] 33,9 18,50
Max výška [m n. m.] 799.4 493,3
Min výška [m n. m.] 422,0 428,7
Průměrná výška [m n. m.] 504,5 453,5
Převýšení [m] 377,4 64,6

 

Žárský potok
Potok pramení jižně od Vesce v nadmořské výšce 588 m. Délka toku je 19 km a plocha povodí 400,4 km2. Do Stropnice ústí asi 1 km jihovýchodně od železniční stanice v obci Jílovice. Průměrný průtok u ústí je 0,17 m3/s. Potok protéká několika rybníky, z nichž největší je Žárský rybník.

Základní údaje o vodních dílech na území města Trhové Sviny

Přehled vodních děl na území města Trhové Sviny naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města se nachází přes 60 vodních nádrží (rybníky, tůně), z nichž 40 evidovaných má rozlohu menší než 0,5 ha a 15 má plochu větší než 1 ha. Více o vodních dílech v kapitole Odtokové poměry.

Vodní nádrže na území města Trhové Sviny