Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Některé kontaktní údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Městský úřad:
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 301 411 (podatelna)
E-mail: posta@tsviny.cz, starosta@tsviny.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Úterý: 7:00 - 11:00
Středa: 7:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čtvrtek: není úřední den
Pátek: 7:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 (pouze podatelna)

Odbor životního prostředí:
Bc. Iveta Roulová - vedoucí odboru
Tel.: 386 301 449
E-mail: zivprost@tsviny.cz

Vodní hospodářství:
Ing. Zuzana Žohová - vodní hospodářství, rybníky, stavby na ochranu před povodněmi
Tel.: 386 301 451
E-mail: zpvodhosp@tsviny.cz

Ing. Vladimír Plachý - vodní hospodářství, havarijní plány
Tel.: 386 301 450
E-mail: zpvodhosp2@tsviny.cz
Krajský úřad:
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 111 (úřední hodiny), 386 720 100 (mimo úřední hodiny)
E-mail: posta@kraj-jihocesky.cz

Úřední hodiny (pro veřejnost):
Pondělí: 8:00 - 16:30
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 16:30
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 14:00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví:
Ing. Zdeněk Klimeš - vedoucí odboru
Tel.: 386 720 744
E-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz

Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000:
Ing. Milan Vlášek - vedoucí oddělení
Tel.: 386 720 813
E-mail: vlasek@kraj-jihocesky.cz