Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje starosta města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Některé kontaktní údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 301 411 (úřad)
E-mail: posta@tsviny.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 111 (úřad), 386 720 490 (hejtman)
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise

Stanoviště povodňových komisí, se kterými si město Trhoví Sviny předává informace o vývoji povodňového nebezpečí