POVODŇOVÝ PLÁN obce Úsobrno

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001537/2019; ze dne 26. 03. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: DMBO 19932/2019; ze dne 07. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 06. 2022
offline verze 28. 06. 2022
digitalizovaná verze 28. 06. 2022
databáze POVIS 28. 06. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i