Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Petra Přichystalová účetní 576 477 723

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce v rámci obce nebo JSDH) Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Dušan Hrouzek Člen obecního zastupitelstva 516 427 711
Pavel Ščudla Člen obecního zastupitelstva  
Luboš Petr Člen JSDH 576 427 711
Ivo Přichystal Velitel JSDH 516 453 156

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil
Nákladní automobil,
Rypadlo JCD
Sklárny Moravia a.s. Rudolf Mrva 516 427 711
DA L 1 Z,
Kalová čerpadla,
Elektrocentrála
SDH Úsobrno Ivo Přichystal 516 453 156

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Úsobrno

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní hospoda Úsobrno Úsobrno 173,
679 39 Úsobrno
Martin Smejkal 100 100
Obecní dům Úsobrno Úsobrno 46,
679 39 Úsobrno
Jiří Vykydal 100 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jednota COOP Úsobrno 45, 
679 39 Úsobrno
Věra Horáková 576 477 730

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Forma zásobování Adresa Kontaktní osoba Telefon
Umístění na Obecním úřadu Úsobrno, prostřednictvím firmy Vodárenská akciová společnost, a.s. - Divize Boskovice cisterna, balená voda Úsobrno 81,
679 39 Úsobrno
Leona Antlová 516 477 723