Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Mobil
Petra Přichystalová účetní

733 341 587

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce v rámci obce nebo JSDH) Adresa (neveřejná) Mobil
Dušan Hrouzek Člen obecního zastupitelstva

739 479 714

Pavel Ščudla Člen obecního zastupitelstva

777 580 119

Luboš Petr Člen JSDH

604 975 619

Ivo Přichystal Velitel JSDH

736 249 839

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný)
Nákladní automobil,
Rypadlo JCD
Sklárny Moravia a.s. Rudolf Mrva 516 427 711
DA L 1 Z,
Kalová čerpadla,
Elektrocentrála
SDH Úsobrno Ivo Přichystal 516 453 156

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Úsobrno

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní hospoda Úsobrno Úsobrno 173,
679 39 Úsobrno
Martin Smejkal 100 100
Obecní dům Úsobrno Úsobrno 46,
679 39 Úsobrno
Jiří Vykydal 100 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jednota COOP Úsobrno 211, 
679 39 Úsobrno
Věra Horáková 702 295 708

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Forma zásobování Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Divize Boskovice cisterna, balená voda Úsobrno 81,
679 39 Úsobrno
Leona Antlová 516 477 723