Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Úsobrno 81, 679 39, Úsobrno
Tel.: 516 477 723
E-mail: obec.usobrno@seznam.cz
Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 488 600, 516 488 710
E-mail: epodatelna@boskovice.cz

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Vedoucí odboru - Bc. Ing. Leona Fialová
Tel.: 516 488 650
E-mail: leona.fialova@boskovice.cz

Odbor vodního hospodářství 
Referent - Ing. Michal lukeš 
Tel.: 516 488 658
E-mail.: michal.lukes@boskovice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí 
Vedoucí oddělení - Ing. Pehal Mojmír 
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesího hospodářství  
Vedoucí oddělení - Mgr. Eva Moučková
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra