POVODŇOVÝ PLÁN obce Václavov u Bruntálu

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 05082/922/45.03/2014; ze dne 08. 04. 2014
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/001373/2014; ze dne 07. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál
Č. j.: MUBR/28693-14/pak - OŽP-637/2012/pak ; ze dne 24. 04. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 07. 2014
offline verze 31. 07. 2014
digitalizovaná verze 31. 07. 2014
databáze POVIS 31. 07. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i