Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Bruntál.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise obce Václavov u Bruntálu.

Osoby na území obce Václavov u Bruntálu budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice III/44513 podél Kočovského potoka v části Dolní Václavov. Jako objízdná/náhradní trasa poslouží silnice III/44513 směr Malá Morávka či silnice I/11 směr Malá Štáhle. »

Dopravní omezení na území obce Václavov u Bruntálu

Název omezení Popis omezení Vodní tok
Dolní Václavov - Most Q20 Neprůjezdný most přes silnici III/44513 v Dolním Václavově přes Kočovský potok při >Q20 Kočovský p. - 9,85
Dolní Václavov III/44513 Neprůjezdná silnice III/44513 v Dolním Václavově podél Kočovského potoka při Q100 Kočovský p. - 11,10
Dolní Václavov III/44513 Neprůjezdná silnice III/44513 v Dolním Václavově podél Kočovského potoka při Q100 Kočovský p. - 9,95
Václavov u Bruntálu most Q100 Neprůjezdný most přes silnici I/11 přes Kočovský potok při >Q100 Kočovský p. - 11,30

 

Objízdné trasy na území obce Václavov u Bruntálu

Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
III/44513 směr Malá Morávka objízdná/náhradní trasa po silnici III/44513 směr Malá Morávka
I/11 směr Malá Štáhle objízdná/náhradní trasa po silnici I/11 směr Malá Štáhle
 

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.