Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožující objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Seznam ohrožujících objektů na území obce Václavov u Bruntálu

Firma/společnost Ohrožující látka Kontaktní osoba
Novotný Vladimír – čerp. st. (parc. 43/3) únik pohonných hmot Novotný Vladimír (Dolní Václavov 35)
Valíček Jaroslav – zemědělec (Horní Václavov č. p. 73) nánosy z polí a luk Valíček Jaroslav
Hoško Jan a Jiří – zemědělci (Horní Václavov č. p. 76 a 71) nánosy z polí a luk Hoško Jan Hoško Jiří
Šajnarová Iveta – zemědělec (Dolní Václavov č. p. 1) nánosy z polí a luk Šajnarová Iveta
Tomaščák Petr – zemědělec (Dolní Václavov č. p. 51) nánosy z polí a luk Tomaščák Petr

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou a hlídkovou povodňovou službu obce Václavov u Bruntálu zabezpečují členové povodňové komise a SDH obce dle pokynů předsedy povodňové komise. Odpovědnost v rámci hlásné a hlídkové služby obce přebírá starostka obce Jarmila Pavlíková (mobil: 731 443 347)

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Počet sil
Kontaktní osoba
Obecní úřad Václavov traktor 1 p. Strápek Jan
SDH Avia 8 p. Dočkálek Miroslav
Soukromí zemědělci traktory, bagr, JCB manipulátor, fekální vozidlo MVTF8, UNC, vleky 5 p. Hoško Jan
p. Hoško Jiří
p. Valíček
p. Tomaščák
pí Šajnarová

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Václavov u Bruntálu

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Místo shromáždění Václavov u Bruntálu 69 Jarmila Pavlíková -- --
Hotel Avalanche Místo ubytování/stravování Dolní Moravice 1 Ing. Sedláček dle potřeby dle potřeby