Srážkoměry - Václavov u Bruntálu

Horní Václavov

Srážkoměr obce, realizovaný v rámci protipovodňových opatření ORP Rýmařov, se nachází poblíž domu č. p. 104, na pravém břehu vodního toku Václavovský potok v obci Horní Václavov.

Mezina

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází u jezu v obci Mezina asi 500 metrů od ústí Černého potoka do vodní nádrže Slezská Harta.

Novoveský vrch

Srážkoměr je umístěn nedaleko rozhledny Nová Ves. Provozovatelem srážkoměrné stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Valšov

Srážkoměrná stanice  se nachází v katastrálním území Valšov, u jezu na řece Moravici. Srážkoměr je ve správě Povodí Odry, státní podnik.