Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Horní Václavov 69, 793 41 Václavov u Bruntálu
Tel.: 554 742 024
Mob: 737 009 314
Fax: 554 742 021
E-mail: ou.vaclavov@cbox.cz, ou.vaclavov@tiscali.cz

Nádražní 20, 792 01 Bruntál; vedoucí oddělení – Ing. Hana Kutáčková
Tel.: 554 706 342
E-mail: hana.kutackova@mubruntal.cz

28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz