Správci vodních toků

  • Významné vodní toky ve správě Povodí Odry, s. p.

Správce: Varenská 49, 701 26 Ostrava

Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku: VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov

Vodní tok  Kočovský potok
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-028, 2-02-02-030, 2-02-02-031
ID toku: 10100522

 

Vodní tok  Nivský p.
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-030
ID toku:  10213131

 

Vodní tok  Václavovský p.
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-028
ID toku:  10216432

 

Vodní tok  bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-028
ID toku:  10217559

 

Vodní tok  bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-028
ID toku:  10208902

 

Vodní tok  bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-028
ID toku:  10210403

 

Vodní tok  bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-028
ID toku:  10215353

 

  • Významné vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště Krnov, V Osadě 22, 794 01 Krnov

Správce toků: Mgr. Jiří Mlčoušek

Vodní tok  Modrý potok
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-031
ID toku:  10210043

 

Vodní tok  LP Moravice v km 93,5
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-007
ID toku:  10213472

 

Vodní tok  LP Moravice v km 87,6
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-011
ID toku:  10216091

 

Vodní tok  LP Modrého potoka
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-031
ID toku:  10210901

 

Vodní tok  PP Modrého potoka
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-031
ID toku:  10212479