Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Horní Václavov 69, 793 41 Václavov u Bruntálu
Tel.: 554 742 024
Mob: 737 009 314
Fax: 554 742 021
E-mail: ou.vaclavov@cbox.cz, ou.vaclavov@tiscali.cz

Nádražní 20, 792 01 Bruntál
Tel.: 554706111, předseda: 554 706 360
Fax: 554712193
E-mail: posta@mubruntal.cz, předseda: starosta@mubruntal.cz

28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@posta.kr-moravskoslezsky.cz

 

V době povodně:

IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
Fax.: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.