POVODŇOVÝ PLÁN obce Vejprnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 22938/2015-323; ze dne 30. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/001896/2015; ze dne 24. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nýřany - pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-Hra/15225/2015; ze dne 15. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 06. 2023
offline verze 08. 06. 2023
digitalizovaná verze 08. 06. 2023
databáze POVIS 08. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i