Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Mírová 17, 330 27 Vejprnice
Tel.: 377 826 406
Fax: 377 826 211
E-mail:karpisek@vejprnice.cz

Americká 8/39, 304 66 Plzeň
Tel.: 377 168 040
Fax: 377 168 002
E-mail: krize@nyrany.cz

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111
Fax: 377 195 393
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz

  •  Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.