Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mírová 17, 330 27 Vejprnice
Tel.: 377 826 202
Fax: 377 826 211
E-mail: sekretariat@vejprnice.cz

Americká 8/39, 304 66 Plzeň
Vedoucí odboru ŽP - Ing. Petr Hauer
Tel.: 377 168 019
Fax: 377 168 002
E-mail: petr.hauer@nyrany.cz

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Vedoucí odboru ŽP - Mgr. Martin Plíhal

Tel.: 377 195 332
Fax: 377 195 393
E-mail: martin.plihal@plzensky-kraj.cz

 

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra