Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Petr Váchal
Karel Kahovec

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Petr Váchal

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Vlastník Kontaktní osoba Adresa Telefon (neveřejný)
traktor,
Mercedes Atego,
traktor-bagr JCB 
Obec Vejprnice M. Karpíšek, p. Stropek Mírová 17, Vejprnice 330 27

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Vejprnice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Vejprnice Jakuba Husníka 527 Mgr. Ludmila Jílková 150

150

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
MIPU Potraviny Křimická 779, Vejprnice 330 27 vedoucí prodejny 602 133 242

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodárna Plzeň a. s.         Malostranská 2, Plzeň 317 68 p. Luboš Kučera

tel. 377 931 315,
mobil 724 170 137

 Příp. Dispečink vodovodní sítě (377 413 444)