Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vejprnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 

Přímý výkon správy toku:
PS 5 – Plzeň, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Úsekový technik – Dagmar Vonášková
Tel.: 377 307 335
E-mail: dagmar.vonaskova@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán vodní toky delší než 0,5 km.

Název vodního toku IDVT ČHP
Vejprnický potok 10100254 1-10-01-195

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, Plzeň, 326 00

Pracoviště:
Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, Plzeň, 326 00

Příslušný správce VT na území obce:
Mgr. Jitka Kovářová
Tel.: 956 955 506, 724 614 049
E-mail:
jitka.kovarova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10250962 1-10-02-106
Sulkovský potok 10239564 1-10-02-106
PBP Vejprnického potoka v km 5,0 12002214 1-10-01-195