Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Vejprnice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vejprnice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vejprnický potok pramení jihozápadně od Heřmanovy Huti nedaleko Radějovic v nadmořské výšce cca 405 m. Teče převážně východním až severovýchodním směrem, protéká městem Nýřany a obcemi Tlučná a Vejprnice. S řekou Mží se stéká na jejím 2,5. říčním kilometru v nadmořské výšce 305 m, přímo na území města Plzně. Celková délka jeho toku je 21,6 km, plocha povodí 77,6 km2 a průměrný roční průtok při ústí činí 0,17 m3/s.

 

 Základní údaje Vejprnického potoka

Charakteristika toku Hodnota
Délka toku (km) 23.10
Max výška (m n. m.) 404.77
Min výška (m n. m.) 306.26
Průměrná výška (m n. m.) 337.57
Převýšení (m) 98.51
Průměrná sklonitost (°) 4.05

 

Povodí Vejprnického potoka je úzké a dlouhé. Zhruba uprostřed toku se na Vejprnickém potoce nachází rozdělovací objekt, který umožňuje část vody převádět do sousedního Lučního potoka v povodí Radbuzy. Jedná se pouze o malé průtoky, velké vody nejsou tímto zařízením ovlivněny. Téměř veškerý povodňový průtok je tedy odváděn korytem Vejprnického potoka.

Vodní toky na území obce Vejprnice

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Vejprnice

Přehled vodních děl na území obce Vejprnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Vejprnice se nachází celkem 6 vodních nádrží. Většina leží na jižním okraji katastru obce v povodí Lučního potoka a jedná se zejména o zatopené lomy a pískovny. Na východním okraji obce pak na Vejprnickém potoce leží Pekelný rybník.