POVODŇOVÝ PLÁN obce Velká Kraš

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 03362/922/45.22/2015; ze dne 12. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/001150/2015; ze dne 10. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MJ/18082/2017/02/OŽP/Šill; ze dne 20. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 03. 2020
offline verze 11. 03. 2020
digitalizovaná verze 11. 03. 2020
databáze POVIS 11. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.00330.00399
end _require9.0E-50.00409
starting _initRouter1.0E-50.0041
finishing _initRouter0.048680.05278
starting init0.004590.05737
finishing init0.055110.11248
starting postDispatch0.021440.13391
finishing postDispatch0.790150.92406
finish2.0E-50.92408