POVODŇOVÝ PLÁN obce Velká Kraš

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 03362/922/45.22/2015; ze dne 12. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/001150/2015; ze dne 10. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MěÚT/61844/2014; ze dne 27. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 03. 2019
offline verze 04. 03. 2019
digitalizovaná verze 04. 03. 2019
databáze POVIS 04. 03. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i