Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 Evidenční list hlásného profilu kategorie B Vidnava (Vidnávka)

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Velká Kraš (Černý potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Stará Červená Voda (Červený potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vápenná (Vidnávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Žulová-Žlíbek (Vidnávka)