POVODŇOVÝ PLÁN obce Vítějeves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, státní podnik
Č. j.: LCR952/003167/2019; ze dne 01. 08. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Svitavy, Odbor životního prostředí
Č. j.: 6168−11/OZP−102−2011/ksv; ze dne 27. 09. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 09. 2019
offline verze 19. 09. 2019
digitalizovaná verze 19. 09. 2019
databáze POVIS 19. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i