Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Vítějeves 65, 569 06 Vítějeves
Tel.: 461 526 122
E-mail: obec@vitejeves.cz
T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Tel: 461 550 211
Fax: 461 532 141
E-mail: radnice@svitavy.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Václav Košňar
Tel: 461 550 250
E-mail: vaclav.kosnar@svitavy.cz
Komenského náměstí 120, 530 21 Pardubice
Oddělení vodního hospodářství - Ing. Jana Hroudová
Tel.: 
466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra