Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Telefon
Petr Havlíček 602 780 851
Martin Štěpánek 604 704 256
Marek Bubla 461 526 007
Eva Spurná 461 526 122

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Telefon
Jiří Luňáček 736 464 259
Jan Luňáček 605 013 685
Gustav Drobílek 605 036 690
Petr Hlouš 777 336 104

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt
CAS – fekální vůz, kalová čerpadla, Zetor 90, motorová pila Obec Vítějeves
Traktor 50 – Kubati, Motorová pila, kalová čerpadla Technické služby Vítějeves
Čerpadlo protipožární, přepravní dodávku FORD, motorová pila SHD Vítějeves
Traktory – čelní nakladače, jeřáb, desta  Zemědělská společnost Vítějeves a.s.

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Vítějeves

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Vítějeves 80 Vlasta Datinská – ředitelka 200 200
Sokolovna Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Vítějeves 62 Petr Havlíček – starosta 100 100
Obecní úřad Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Vítějeves 65 Petr Havlíček – starosta 20 20
Zdravotní středisko Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Vítějeves 68 Petr Havlíček – starosta 20 20
Hospůdka na hřišti Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Vítějeves 1 Marek Bubla – vedoucí TS 15 15

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Havlíčkův Brod Vítějeves 77 Hana Hašková 461 312 135;
603 252 951

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Zemědělská společnost a.s. Vítějeves 74 Běla Kobelková 461 526 805;
731 488 408
OSH Svitavy Felberova 669/2, Lány, 568 02 Svitavy Jan Soural 461 533 793;
736 716 422