Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Vítějeves 65, 569 06 Vítějeves
Tel.: 461 526 122
E-mail: obec@vitejeves.cz
T. G. Masaryka 5/35, 56811 Svitavy
Tel: 461 550 211
Fax: 461 532 141
E-mail: radnice@svitavy.cz
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.