Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Vítějeves

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vítějeves a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, a zároveň taky jediný na území obce Vítějeves je potok Korejtka. Číslo hydrologického pořadí 4-15-02-031. Korejtka pramení v severní částí obce, protéká středem území a současně i intravilánem obce a ústí do Křetínky v sousední obci Bohuňov. Délka Korejtky činí 3,7 km.

Vodní toky na území obce Vítějeves

Vodní toky na území obce Vítějeves


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Vítějeves

Přehled vodních nádrží na území obce Vítějeves naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Vítějeves se nenachází žádná významnější vodní nádrž.