POVODŇOVÝ PLÁN městyse Vladislav

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM005981/2017-419/To; ze dne 01. 03. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/000847/2017; ze dne 10. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 01. 2021
offline verze 07. 01. 2021
digitalizovaná verze 07. 01. 2021
databáze POVIS 07. 01. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i