Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Vladislav a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toku:  
Závod Dyje, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno


Provoz Náměšť nad Oslavou: 
Třebíčská 188, 675 71 Náměšť n.O., tel.: 568 620 417


Vedoucí provozu: 
Pavel Rous, tel.: 568 620 417

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Vladislav, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Jihlava
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-095; 4-16-01-098; 4-16-01-097; 4-16-01-099
ID toku: 10100008 

 

Vodní tok Střížovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-098; 4-16-01-099
ID toku: 10188593

 

Vodní tok PP LP Jihlavy v km 88,2
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-101
ID toku: 10390653

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-099
ID toku: 10187064

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-098
ID toku: 10190149

 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno


Správce toků: Václav Chytka
email: Vaclav.Chytka@lesycr.cz

 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Vladislav, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Klapovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-094
ID toku: 10202954

 

Vodní tok Mlýnský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-100; 4-16-01-101
ID toku: 10194504

 

Vodní tok PP Jihlavy v km 83,9 (Číměřický p.)
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-101
ID toku: 10192578

 

Vodní tok Hostákovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-100
ID toku: 10193748

 

Vodní tok LP Jihlavy v km 88,2 - Beňůvky
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-101
ID toku: 10195099

 

Vodní tok LP Klapovského potoka v km 1,7
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-094
ID toku: 10199060

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-095
ID toku: 10205478

 

Vodní tok LP Klapovského potoka v km 2,8
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-094
ID toku: 10196112

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-095
ID toku: 10196053

 

Vodní tok LP Jihlavy v km 88,5
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-101
ID toku: 10199190

 

Vodní tok LP Jihlavy v km 90,1
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-097
ID toku: 10191281

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-098
ID toku: 10190635

 

 

  • Správce vodního toku se neurčuje
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-100
ID toku: 10190758

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-098
ID toku: 10208481